Reklama r2m

 

GIS: Przekroczony poziom węglowodorów w kiełbasie wiejskiej

GIS: Przekroczony poziom węglowodorów w kiełbasie wiejskiej


W okresie zakupów przedświątecznych to szczególnie ważne ostrzeżenie.

Główny Inspektor Sanitarny (GIS) poinformował, że w próbkach produktu pn. Kiełbasa wiejska pieczona badanego przez Państwową Inspekcję Sanitarną stwierdzono przekroczenie najwyższego dopuszczalnego poziomu benzo(a)pirenu oraz sumy 4 wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych.
Są to substancje rakotwórcze.


Szczegóły dotyczące produktu:

Produkt: Kiełbasa wiejska pieczona
Numer partii: 406922
Data minimalnej trwałości: 20.04.2022
Producent: Zakład Mięsny CHABURA Sp. z o.o. Sp. K., Rylowa 2, 32-820 Szczurowa, weterynaryjny numer identyfikacyjny: PL 12020204

 

Zalecenia dla konsumentów:
Nie należy spożywać wskazanej w komunikacie partii produktu.


Info i grafika: Główny Inspektorat Sanitarny

 

Reklama r6s