Reklama r2m

 

GIS: Przekroczony poziom chloroprofanu w ziemniakach sałatkowych

GIS: Przekroczony poziom chloroprofanu w ziemniakach sałatkowych


Główny Inspektor Sanitarny (GIS) poinformował o wycofywaniu wskazanej poniżej partii produktu pn. Ziemniaki jadalne sałatkowe, ze względu na przekroczenie najwyższego dopuszczalnego poziomu środka ochrony roślin chloroprofamu.

Na podstawie oceny ryzyka uznano, że spożycie ziemniaków zawierających stwierdzony poziom chloroprofamu może stwarzać zagrożenie dla zdrowia konsumentów.

Ziemniaki były przeznaczone dla sieci sklepów Lidl na terenie województw: łódzkiego, mazowieckiego, warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, lubelskiego, świętokrzyskiego, małopolskiego, śląskiego.

 

Szczegóły dotyczące produktu:

Nazwa produktu: Ziemniaki jadalne sałatkowe 1,5 kg, odmiana PRIMABELLE
Numer partii: L 09/02
Zapakowane dla: Lidl Sp. z o.o. Sp. k., Jankowice ul. Poznańska 48, 62-080 Tarnowo Podgórne
Zakład pakujący: P. P-U-H Awex sp. z o.o. Kościuszków 11, 63-460 Nowe Skalmierzyce

 

Zalecenia dla konsumentów:
Nie należy spożywać ziemniaków z partii wskazanej w komunikacie.


Tekst: Główny Inspektorat Sanitarny
Grafika: Główny Inspektorat Sanitarny

 

Reklama r6s