Reklama r2m

 

Eko-patrol Straży Gminnej w Dobrej

Eko-patrol Straży Gminnej w Dobrej


Z każdym rokiem wzrasta ilość spraw związanych z ochroną środowiska w naszej gminie.

Zagadnieniami tymi zajmuje się głównie Wydział Ochrony Środowiska, a w sytuacjach bieżących kontroli szeregu zgłoszeń, min. spalania w piecach, opróżniania z nieczystości ciekłych zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków, ujawniania "dzikich" wysypisk śmieci i ustalania ich sprawców, utrzymania porządku w zakresie gospodarki odpadami na budowach, składowania odpadów czynności te prowadzi Straż Gminna w Dobrej.

 

Ponadto strażnicy gminni zajmują się kontrolą szeregu zagadnień związanych z gospodarką odpadami komunalnymi, tj ustalanie obowiązku złożenia deklaracji, prowadzenie prawidłowej segregacji odpadów i utrzymywania w czystości i porządku wokół miejsc gromadzenia odpadów, posiadaniem zgodnie ze zgłoszeniem kompostownika i kompostowania w nim bioodpadów.

Celem skuteczniejszej realizacji powyższych zagadnień powołany został dwuosobowy tzw. Eko-patrol. Przydzieleni strażnicy będą systematycznie szkoleni, specjalizować się będą w realizacji powyższych zagadnień.

Swoją pełną działalność Eko-patrol rozpocznie po ukończeniu szkolenia przez nowego strażnika, tj od kwietnia 2023 r, ale już czynności te zostały odpowiednio wydzielone. Z tego względu celem lepszego przepływu informacji proszę mieszkańców przy zgłaszaniu interwencji z wykorzystaniem poczty elektronicznej przesyłać ją na adres:

Komendant Straży Gminnej w Dobrej
Andrzej Budzyński


Tekst: UG Dobra
Foto: UG Dobra

 

Reklama r6s