Reklama r2m

 

Szkoła - droga

Droga do szkoły - niebezpieczna droga powiatowa

Odcinek ul. Długiej w Mierzynie w okolicy szkoły bywa niebezpieczny - dochodziło tam do przypadków jazdy samochodów pod prąd, a nawet po chodniku, którym dzieci idą do szkoły.

Do tematu bezpieczeństwa w tym miejscu przyłączyli się także Radni Powiatowi, a my poprosiliśmy o informacje Policję i prezentujemy wyjaśnienia władz Powiatu Polickiego.
Nauka zdalna to okres, który warto wykorzystać do znalezienia rozwiązania tego problemu.Na odcinku ul. Długiej pomiędzy Publiczną Szkołą Podstawową w Mierzynie, a skrzyżowaniem z ul. Welecką (na światłach) dochodziło czasami do niebezpiecznych manewrów niektórych kierowców, którzy jazdą pod prąd omijali auta stojące w korku przed światłami. Były też oburzające sytuacje, gdy jakiś szalony kierujący jechał... po chodniku!
Sytuacje takie nagłaśniali rodzice dzieci wskazując na konieczność wprowadzenia zmian poprawiających bezpieczeństwo.

Temat ten podjęli Radni Powiatowi - Aneta Rejczyk-Matysiak i Dariusz Podhajny.


Pani A.Rejczyk-Matysiak zwróciła się we wrześniu b.r. z wnioskiem do Starosty Polickiego o montaż na chodniku barierek oddzielających pieszych od ulicy.

W odpowiedzi Wicestarosta Policki przekazała, że montaż barierek nie jest możliwy ze względu na zbyt wąski chodnik (barierki muszą być odsunięte o min. 0,5 m od krawężnika), a ponadto w ciągu chodnika ustawione są elementy infrastruktury energetycznej (skrzynki, lampy, słupy), które ograniczają jego szerokość.
Zamiast tego ma zostać wprowadzony na tym odcinku zakaz wyprzedzania i namalowana w osi jezdni podwójna linia ciągła.
Zarządca drogi zapowiedział też monitorowanie sytuacji i ewentualne dalsze, bardziej radykalne kroki.

Oznakowanie w postaci podwójnej linii ciągłej jest zgodne z wnioskiem Pana D.Podhajnego. W swoim piśmie z końca września skierowanym do Starosty Polickiego postulował ponadto o wprowadzenie dodatkowego oznakowania przejścia dla pieszych na skrzyżowaniu ul. Weleckiej i Długiej (przy posesji nr 36).

Niestety - Wicestarosta Policki uznała, że wprowadzenie dodatkowego oznakowania tego przejścia jest bezzasadne i byłoby niezgodne z przepisami, ponieważ to "przejście dla pieszych nie zostało dotychczas zidentyfikowane jako miejsce szczególnie niebezpieczne, w jego obrębie nie dochodziło do żadnych zdarzeń, czy też incydentów w bezpieczeństwie ruchu drogowego".

A jest to (zgodnie z odpowiednim rozporządzeniem Ministra Infrastruktury) warunek niezbędny do wprowadzenia dodatkowego oznakowania przejścia dla pieszych.

Szkoda, że w tej szczególnej sytuacji - wąski chodnik prowadzący do dużej szkoły - trzeba tak literalnie trzymać się przepisów. Z odpowiedzi władz Starostwa wynika, że bezzasadne (zdaniem Starostwa) oznakowanie prowadziłoby do "deprecjacji stosowania tego szczególnego rodzaju oznakowania".


Co ciekawe - w odpowiedzi dla Pana Podhajnego napisano 7 października 2020 r., że to przejście nie zostało zidentyfikowane jako miejsce szczególnie niebezpieczne.
Ale już dzień później - 8 października 2020 r. - do Pani Rejczyk-Matysiak napisano, że były sygnały od Policji i mieszkańców Mierzyna dotyczące tego odcinka drogi, a nawet "częste przypadki poruszania się kierowców pod prąd".
Trudno zrozumieć w zasadzie sprzeczność w ocenie sytuacji, jaka następuje w ciągu jednego dnia... Albo może jazda pod prąd i sygnały od Policji nie przesądzają jeszcze o szczególnym niebezpieczeństwie tego miejsca. Czy przesądzi o tym dopiero wypadek z udziałem dziecka?

Mimo upływu 2,5 miesiąca od odpowiedzi Starostwa nie pojawiło się jeszcze dodatkowe oznakowanie ani poziome, ani pionowe. Mam nadzieję, że do czasu powrotu dzieci do szkół uda się tę zmianę wprowadzić.

Z prośbą o informacje na temat sytuacji w obrębie tego odcinka ul. Długiej zwróciliśmy się do Komendy Powiatowej Policji w Policach.


Okazało się, że prowadzone jest postępowanie w sprawie kierowcy, który jechał pod prąd i po chodniku. Został on nagrany kamerą samochodową przez innego kierującego, a postępowanie prowadzi Komisariat w Mierzynie.
Co grozi za takie wykroczenia? Za omijanie pojazdów i jazdę pod prąd kierowca może być ukarany mandatem do 500 zł i 6 punktami karnymi, a za jazdę po chodniku - mandatem do 250 zł i 5 punktami karnymi. W każdej z tych sytuacji Policja może uwzględniając wszystkie okoliczności skierować sprawę do sądu i zatrzymać prawo jazdy.

Policja informuje ponadto, że były zgłoszenia na Krajowej Mapie Zagrożeń (dotyczące przekraczania prędkości), które obligują Policję do wykonania czynności potwierdzających lub wykluczających zasadność takiego zgłoszenia.
W ramach takich czynności prowadzono kontrole, które we wrześniu b.r. ujawniły kilka wykroczeń dotyczących przekraczania prędkości na ul. Długiej, omijania ciągu pojazdów oczekujących na czerwonym świetle czy nieprawidłowe parkowanie w okolicy szkoły.

Takie doraźne kontrole w okolicy szkoły i skrzyżowań na ul. Długiej (obejmujące również kontrolę prędkości) mają być prowadzone także w późniejszym czasie, gdy dzieci wrócą do szkoły.

Nam pozostaje na razie czekać na wprowadzenie obiecanego oznakowania, uczulać dzieci na kwestie bezpieczeństwa - nawet na chodniku - i zgłaszać incydenty na Krajowej Mapie Zagrożeń.


Info: własna, KPP Police, Starostwo Powiatowe w Policach

 

Reklama r6s