Reklama r2m

 

Dodatek osłonowy - wzór wniosku o wypłatę

Dodatek osłonowy - wzór wniosku o wypłatę


Ustalony został wzór wniosku o wypłatę dodatku osłonowego - informuje UG Dobra.

W artykule - druk wniosku o wypłatę (w wersji DOC i PDF) do pobrania z naszego portalu oraz informacje o sposobie składania wniosku.

[korekta]

 

Realizację zadania z zakresu przyznania i wypłaty dodatku osłonowego dla mieszkańców Gminy Dobra realizuje Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrej, Zespół Świadczeń Rodzinnych, przy ul. Granicznej 24a.

Wnioski można składać:

  • osobiście w Ośrodku Pomocy Społecznej w Dobrej w Zespole Świadczeń Rodzinnych,
    w związku z pandemią COVID-19 prosimy o zakrywanie ust i nosa oraz przestrzeganie obowiązujących zasad sanitarnych na terenie Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrej.
  • wysłać pocztą na adres: Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrej ul. Graniczna 24a, 72-003 Dobra,
  • wysłać przez platformę ePUAP ( Ośrodek Pomocy Społecznej, skrytka: /OPSDobra/SkrytkaESP )

Telefon kontaktowy:  91 311 38 10

 

 

Wnioski o dodatek osłonowy mieszkańcy mogą składać w dowolnym terminie, maksymalnie do 31 października 2022 roku.

Jeżeli wniosek wpłynie do 31 stycznia 2022 roku, wypłata zasiłku zostanie zrealizowana w dwóch równych ratach: do 31 marca i do 2 grudnia.

Osoby, które nie złożą wniosku do końca stycznia, nadal będą mogły ubiegać się o wsparcie. W tym przypadku wypłata 100% dodatku zostanie zrealizowana niezwłocznie, maksymalnie do 2 grudnia 2022 roku.

Osobom samotnym przysługiwać będzie kwota 400 złotych w skali roku, gospodarstwa 2-3 osobowe otrzymają 600 złotych, gospodarstwa 4-5 osobowe dostaną 850 złotych. Gospodarstwa liczące od
6 osób wzwyż będą mogły liczyć na dodatek w kwocie 1 150 złotych.

Gospodarstwa zagrożone ubóstwem energetycznym – wykorzystujące węgiel będą mogły liczyć na podwyższony dodatek w kwocie od 500 do 1 437,50 złotych.

Aby ubiegać się o dodatek osłonowy trzeba spełnić kryteria dochodowe. Nie więcej niż 2,1 tysiąca złotych miesięcznie dla osób samotnie gospodarujących oraz 1,5 tysiąca złotych miesięcznie na osobę w rodzinie. W przypadku przekroczenia progu kwota wsparcia będzie pomniejszana w oparciu o zasadę „złotówka za złotówkę”. Minimalna pomoc, jaka będzie mogła zostać wypłacona – wyniesie 20 zł.

 

Wnioski o wypłatę dodatku osłonowego złożone po dniu 31 października 2022 roku pozostaną bez rozpoznania.

Dodatek osłonowy będzie wypłacany w ramach tzw. Tarczy Antyinflacyjnej.

 

Kierownik OPS Dobra


Info: UG Dobra

 

Reklama r6s