Reklama r2m

 

Dodatek osłonowy dla gospodarstw domowych

Dodatek osłonowy dla gospodarstw domowych


Ustawa z dnia 17 grudnia 2021r. o dodatku osłonowym wprowadza wsparcie finansowe w postaci dodatku osłonowego dla gospodarstw domowych.  Ustawa zakłada, że Minister właściwy do spraw energii określi w drodze rozporządzenia wzór wniosku o wypłatę dodatku.

Informację o dodatku przekazał Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrej.

 

Rozporządzenie nie zostało jeszcze opublikowane i nie są dostępne wnioski o wypłatę dodatku.

Na bieżąco będziemy Państwa informować o możliwości składania wniosków i ubiegania się o wypłatę dodatku osłonowego.

Wypłatę dodatku osłonowego realizować będzie Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrej - Zespół Świadczeń Rodzinnych.

 

Założenia dodatku osłonowego:

 


Info i grafika: UG Dobra

 

Reklama r6s