Reklama r2m

 

Diia.pl - elektroniczny dokument wydawany obywatelom Ukrainy

Diia.pl - elektroniczny dokument wydawany obywatelom Ukrainy


Do katalogu dokumentów pobytowych dodany został Diia.pl - elektroniczny dokument wydawany obywatelom Ukrainy, którzy przekroczyli granicę ukraińsko-polską po 24 lutego br.

Oznacza to, że od soboty 23 lipca, razem z ważnym dokumentem podróży (np. paszportem), uprawnia on do przekraczania polskich granic. Umożliwia także swobodne przemieszczanie się w ramach strefy Schengen.Aby uregulować kwestię przemieszczania się obywateli Ukrainy w ramach strefy Schengen i przekraczania granicy zewnętrznej UE, 12 lipca 2022 r. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji przekazało Komisji Europejskiej zgłoszenie tymczasowo wykorzystywanego dokumentu Diia.pl, jako poświadczającego legalność pobytu w Polsce. Informacje na temat dokumentu zostały jednocześnie przesłane do państw członkowskich UE i państw stowarzyszonych strefy Schengen.

Po oficjalnej notyfikacji dokument elektroniczny Diia.pl, będący w posiadaniu obywatela Ukrainy lub innego cudzoziemca (którego pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny na podstawie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa), spełnia rolę dokumentu pobytowego służącego, wraz z ważnym dokumentem podróży, do przekraczania granicy zewnętrznej UE. Pozwala on również na przemieszczanie się w ramach strefy Schengen przez 90 dni w ciągu każdego 180-dniowego okresu.

Jak korzystać z Diia.pl
Osoby z ukraińskim obywatelstwem mogą korzystać z cyfrowego dokumentu tożsamości Diia.pl po uzyskaniu numeru PESEL oraz aktywowaniu profilu zaufanego. Dostęp do profilu zaufanego można uzyskać w urzędzie, przy okazji wnioskowania o nadanie polskiego numeru PESEL. Jeśli nie zrobiło się tego od razu, można udać się do tego samego punktu w którym uzyskało się PESEL i zawnioskować o profil zaufany. Wniosek taki można złożyć również w punkcie potwierdzającym lub dowolnym urzędzie gminy – wtedy jednak wymagany jest paszport, jako dokument potwierdzający.

Obywatele Ukrainy, którzy mają nadany PESEL i posiadają ważny paszport mogą także złożyć wniosek online o nadanie profilu zaufanego, a następnie potwierdzić go w punkcie potwierdzającym lub też mogą potwierdzić profil zaufany samodzielnie (na stronie internetowej: https://pz.gov.pl/pz/register ), o ile posiadają konto w jednym z wybranych banków (Allior Bank, Bank Pekao, BOŚ Bank, Millenium Bank, Getin Bank, Envelo, Credit Agricole, BNP Paribas, ING, PKO Bank Polski, Bank Spółdzielczy w Brodnicy, Santander Consumer Bank, mBank, Inteligo, Grupa BPS Banki Spółdzielcze).

Żródło:
https://www.prawo.pl/samorzad/diiapl-poswiadcza-legalnosc-pobytu-ukraincow-w-polsce-i,516438.html?_ga=2.267798538.502485286.1658984372-1196000781.1658984372


Info: UG Dobra

 

Reklama r6s