Reklama

 

Dbajmy o groby na cmentarzu - wystarczy zamknąć furtkę...

Dbajmy o groby na cmentarzu - wystarczy zamknąć furtkę...

Najprawdopodobniej niedomknięta furtka wejściowa na teren mierzyńskiego cmentarza przyczyniła się do powstania zniszczeń na grobach, w szczególności nowych. Tą drogą miały dostać się na teren cmentarza dziki, które grasowały na przestrzeni kilku ostatnich dni.

W poniedziałek tematem zgłoszeń o zniszczeniach zajmowała się Radna Gminy - Monika Duziak-Kowalska.

 

Zgłoszenia od kilku osób, które mają groby swoich bliskich na cmentarzu, wskazywały na spustoszenia dokonane przez dziki. Potłuczone wazony, pozjadane kwiaty, poprzewracane znicze, pozostawione nieczystości - to szkody poczynione w ostatnich dniach, niektóre z soboty na niedzielę.

Wejście dzików na teren cmentarza mogła ułatwić furtka, której uszkodzony "samozamykacz" nie domykał dokładnie furtki.

M. Duziak-Kowalska zgłosiła problem do UG Dobra z prośbą o interwencję.

Mierzyński cmentarz komunalny to nekropolia licząca ponad 720 grobów, w których pochowanych zostało ponad 950 osób. Co roku przybywa ok. 40 grobów. Dbajmy o nie nawet w tak prosty sposób, jak zwracanie uwagi, czy furtka za nami zamknęła się dokładnie.

Info i foto udostępniła: Monika Duziak-Kowalska

 

Reklama