Reklama.

 

Czyste Powietrze - spotkanie on-line z mieszkańcami Gminy Dobra

Czyste Powietrze - spotkanie on-line z mieszkańcami Gminy Dobra


Wójt Gminy Dobra serdecznie zaprasza mieszkańców na spotkanie online w ramach Programu Czyste Powietrze, które odbędzie się dnia 16 grudnia 2021 r. (czwartek) w godz. 18:30 - 20:00.

Na spotkanie obowiązują zapisy!

W trakcie spotkania będzie można zapoznać się z założeniami programu, rodzajami przedsięwzięć na które można uzyskać dofinansowanie, jak również sposobem składania wniosków o dofinansowanie oraz zasadami realizacji i rozliczania przedsięwzięć.


Zapisy na spotkanie online można dokonać telefonicznie pod numerem: 913112306 lub wysyłając krótką informację na adres poczty elektronicznej: , nie później niż do dnia 15 grudnia 2021 r. do godz. 10:00.
W przypadku dużej liczby osób chętnych do udziału w spotkaniu, zastrzegamy możliwość zmiany formy spotkania.

Podczas spotkania online wszyscy mieszkańcy zainteresowani skorzystaniem z programu „Czyste powietrze” będą mieli możliwość uzyskać niezbędne informacje od pracowników  Urzędu prowadzących GMINNY PUNKT KONSULTACYJNO - INFORMACYJNY PROGRAMU „CZYSTE POWIETRZE”.

W trakcie spotkania zostanie przedstawiony zakres i charakterystyka programu, grupy odbiorców programu, wysokość dofinansowania, informacje na temat składania wniosków o przyznanie dofinansowania jak i wniosków o płatność. Ponadto przewidziano także możliwość zadawania pytań dotyczących programu „Czyste powietrze”.

„Czyste Powietrze” to kompleksowy program rządowy, którego celem jest poprawa jakości powietrza, zmniejszenie lub uniknięcie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery przez domy jednorodzinne oraz poprawę efektywności energetycznej budynków.

Program zakłada między innymi możliwość dofinansowania wymiany starych kotłów na paliwo stałe tzw. kopciuchów oraz termomodernizacji budynków jednorodzinnych. Skierowany jest do osób fizycznych będących właścicielami domów jednorodzinnych lub lokali mieszkalnych wydzielonych w budynku jednorodzinnym.

Wójt Gminy
Teresa Dera


 

GMINNY PUNKT KONSULTACYJNO-INFORMACYJNY
PROGRAMU
„CZYSTE POWIETRZE”

Urząd Gminy Dobra Wydział ds. Ochrony Środowiska
ul. Graniczna 31, 72- 003 Dobra

tel. 91 311 23 06, adres poczty elektronicznej:

www.bip.dobraszczecinska.pl  - zakładka „Czyste powietrze”
www.wfos.szczecin.pl/czyste-powietrze/aktualnosci/

Skorzystaj z bezpłatnej pomocy w przygotowaniu  wniosku o dofinansowanie na wymianę źródła ciepła i termomodernizację domu.

„Czyste powietrze” to program dla właścicieli i współwłaścicieli domów jednorodzinnych, lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą.
www.czystepowietrze.gov.pl


Info i grafika: UG Dobra

 

Reklama