Reklama r2m

 

Czy w Gminie Dobra ponownie będzie Zastępca Wójta?

Czy w Gminie Dobra ponownie będzie Zastępca Wójta?


Bardzo możliwe, że w Gminie Dobra znowu pojawi się Zastępca Wójta. To na razie tylko przypuszczenie, ale sprowokowane interpelacją jednej z Radnych do Wójt Gminy.

Wójt na to pytanie jednoznacznie nie odpowiedziała - zasłaniając się swoimi kompetencjami, ale czasami brak odpowiedzi może być już odpowiedzią...

Jeśli to prawda - czy znowu Wójt Teresa Dera zapomni o swojej deklaracji z wyborów samorządowych w 2018 r., że taką decyzję będzie konsultować w gronie wszystkich radnych? 
I z jakiego powodu teraz bądź w najbliższej przyszłości mógłby pojawić się Zastępca Wójta?

 

Ostatnio stanowisko Zastępcy Wójta powierzono panu Rafałowi Zahorskiemu - Wójt powołała go na to stanowisko 13 stycznia 2020 r. Zrezygnował z niego w marcu 2021 r.

Od tamtej pory nie było wzmianki o kolejnym powołaniu na to stanowisko, aż tu pod koniec czerwca 2023 r. Radna Gminy Dobra - pani Monika Duziak-Kowalska złożyła interpelację pytając Wójt, czy planowane jest ponowne zatrudnienie zastępcy wójta w tej kadencji oraz z jakiej potrzeby to miałoby wynikać.

Co ciekawe, Radna M.Duziak-Kowalska składała tę interpelację pod wpływem pytania mieszkańców gminy, którzy mieli się z tym zwrócić do Radnej po zebraniu wiejskim w Mierzynie.  Czyżby mieszkańcy Mierzyna lub gminy mieli wiedzę na temat takich zamiarów?

Jaką odpowiedź udzieliła Wójt Gminy Dobra?
Taką, z której nic nie wynika. Zarówno na pytanie o zatrudnienie Zastępcy jak i powody takiej decyzji Wójt odpisała Radnej, że te kompetencja ustawodawca pozostawia wyłącznie w gestii Wójta.

Jest to rzeczywiście rzetelne udzielenie wyczerpującej odpowiedzi, jak prosiła Radna M.Duziak-Kowalska...

 

Jeśli to prawda, że planowane jest zatrudnienie Zastępcy Wójta - to czy Wójt Teresa Dera będzie taką decyzję konsultowała ze wszystkimi radnymi?

Tak deklarowała Urzędująca Wójt ubiegająca się o reelekcję - Teresa Dera - w październiku 2018 r., przed II turą wyborów na Wójta Gminy Dobra:

"Uważam, że decyzje takiej wagi powinny być konsultowane w gronie wszystkich radnych, czyli osób, które wybraliście obdarzając je najwyższym zaufaniem."

 

Już raz Wójt Gminy Dobra zapomniała o tej deklaracji - właśnie przy powoływaniu pana R.Zahorskiego w 2020 r. na stanowisko Zastępcy Wójta.

Gdy w marcu 2020 r. zapytałem o tę deklarację, to uzyskałem odpowiedź wymijającą.  Gdy zapytałem ponownie wskazując na nieudzielenie konkretnej odpowiedzi - Wójt Teresa Dera odpowiedziała mi, że oświadczenie KWW Teresa Dera nie jest informacją publiczną i nie ustosunkowała się w ogóle do tego tematu.

To bardzo wygodnie - być urzędującym Wójtem, złożyć deklarację dotycząca postępowania Wójta - w ramach swojego komitetu wyborczego, a po wybraniu na Wójta uznać, że własna deklaracja nie dotyczyła organów władzy publicznej więc pytający nie musi znać odpowiedzi...

 

Jeśli to prawda, że planowane jest zatrudnienie Zastępcy Wójta - to jaki może być tego powód, skoro Radna M.Duziak-Kowalska nie dostała konkretnej odpowiedzi?

Biorąc pod uwagę, że najprawdopodobniej wybory samorządowe w Polsce odbędą się w kwietniu 2024 r., na myśl przychodzą 3 możliwe przyczyny ewentualnego powołania Zastępcy Wójta. Przyczyny, które mogą się łączyć lub przenikać:

  1. oderwana od aspektu wyborczego, naturalna potrzeba podziału zadań Wójta Gminy na dwie osoby, biorąca pod uwagę także ewentualne zastępstwa Wójta w czasie nieobecności. W tym miejscu należy nadmienić, że zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym w gminie o wielkości takiej jak nasza wójt ma prawo powołać maksymalnie dwóch zastępców.

  2. plany urzędującego Wójta ubiegania się o kolejną kadencję na tym stanowisku, a co za tym idzie ewentualne nieobecności wymagające zastępstwa w osobie Zastępcy Wójta

  3. plany wprowadzenia Zastępcy Wójta w tok pracy urzędu i "przygotowanie" osoby z tego stanowiska do startu w wyborach na urząd Wójta Gminy

 

To oczywiście tylko własne przemyślenia. Jednak w sytuacji, gdy Wójt unika odpowiedzi na pytanie o własną deklarację przedwyborczą, lub unika odpowiedzi na pytania Radnej - trudno pisać o konkretach. I nie chodzi tu o kwestię istnienia stanowiska Zastępcy Wójta w naszej gminie, bo moje prywatne zdanie nie uległo zmianie - uważam, że powinien być.

Chodzi o kwestię tego, co deklarowało się wyborcom - zasłanianie się teraz wyłącznością posiadanych kompetencji nie wygląda dobrze. Zwłaszcza na kilka miesięcy przed kolejnymi wyborami samorządowymi.

Czy te dywagacje sprawdzą się w jakiejś mierze lub wcale - przekonamy się zapewne niebawem.

A tymczasem zainteresowani mogą zapoznać się z interpelacją Radnej i sposobem odpowiedzi Wójt Gminy: https://rada.dobraszczecinska.pl/interpelacje/interpelacja/209


Tekst: Grzegorz Krakowiak
Foto: Grzegorz Krakowiak

 

 

Reklama r6s