Reklama r2m

 

Interreg V A

Cztery projekty programu Interreg V A - na terenie Gminy Dobra


"Szlak pogranicza", "Otwarte Ogrody Sztuki - II edycja", "Spotkajmy się na granicy", "Opracowanie wspólnego polsko-niemieckiego systemu transgranicznego monitoringu ornitologicznego w rejonie ujścia Odry i w obszarze pogranicza na zachód od Szczecina" - to 4 projekty, które będą realizowane na terenie Gminy Dobra ze środków Funduszu Małych Projektów w ramach Programu Współpracy Interreg V A Meklemburgia - Pomorze Przednie/Brandenburgia/Polska.

Łącznie na ostatnim posiedzeniu Euroregionalnego Komitetu Sterującego zatwierdzono 7 polskich projektów. Więcej szczegółów o tych 4-ch realizowanych na terenie naszej gminy - poniżej.

 

Dofinansowane projekty:

1. "Szlak Pogranicza" - wnioskodawca: Gmina Dobra, partner: Gmina Blankensee

W ramach projektu zostanie zorganizowany polsko-niemiecki rajd rowerowy, który zakończy się piknikiem rodzinnym oraz transgranicznym spotkaniem upamiętniającym 25-lecie współpracy pomiędzy Gminami Dobra i Blankensee.

W projekcie zaplanowano również:

  • oznakowanie szlaków pieszych i rowerowych,
  • przygotowanie tablic z informacjami turystycznymi dotyczącymi zabytków gmin partnerskich,
  • wydanie folderu turystycznego o gminach Dobra i Blankensee,
  • przygotowanie filmów promujących zabytki i walory turystyczne obu gmin,
  • przygotowanie wirtualnej wycieczki po nowo wybudowanych ścieżkach rowerowych.

Projekt będzie realizowany w II i III kwartale b.r.2. "Otwarte Ogrody Sztuki - II edycja" - wnioskodawca: Stowarzyszenie Carpe diem, partnerzy: Gmina Dobra, Gmina Blankensee.

W ramach projektu zostanie przygotowanych 10 warsztatów on-line pod hasłem "Ogrody sztuki". Warsztaty ogrodnicze, florystyczne, rękodzielnicze, rzemieślnicze będą realizowane w pięknych plenerach gmin Dobra, Blankensee i Szczecina.

Partnerzy zrealizują również 5 odcinków internetowego programu "Otwarte Ogrody",
w których odwiedzą prywatne ogrody mieszkańców obu gmin. W programie będzie można posłuchać rozmów z właścicielami, skorzystać z porad ekspertów dotyczących pielęgnacji ogrodu, wziąć udział w wirtualnych warsztatach i zajęciach ruchowych.

Projekt będzie realizowany w II i III kwartale b.r.

 

3. "Spotkajmy się na granicy" - wnioskodawca: Związek Emerytów i Rencistów Straży Granicznej Region w Szczecinie, partnerzy: Gmina Dobra, Gmina Blankense

W ramach projektu zostanie przygotowany Skwer Pogranicznika oraz tablice informacyjne dotyczące historii Pogranicza. Partnerzy zorganizują również spotkanie upamiętniające XXX lecie powstanie Straży Granicznej oraz wydadzą album upamiętniający współpracę pograniczników.

Projekt będzie realizowany w II i III kwartale b.r.

 

4. "Opracowanie wspólnego polsko-niemieckiego systemu transgranicznego monitoringu ornitologicznego w rejonie ujścia Odry i w obszarze pogranicza na zachód od Szczecina" - wnioskodawca: Federacja Zielony "Gaja", partner: Stowarzyszenie Zarządzania Krajobrazem i Ochrony Gatunków w Meklemburgii - Pomorzu Przednim VLAMV.

W ramach projektu zostanie zrealizowanych szereg działań dotyczących monitoringu ornitologicznego takich jak:

  • opracowanie wspólnej metodologii monitoringu wybranych, wskaźnikowych gatunków  ptaków,
  • organizacja seminarium nt. unifikacji systemu monitoringu ptaków w niemieckiej i polskiej części regionu Zalewu Szczecińskiego,
  • wspólne, polsko-niemieckie liczenie ptaków lęgowych na pograniczu gmin Dobra, Kołbaskowo i Szczecin oraz ptaków migrujących i zimujących w rejonie Zalewu Kamieńskiego i Dziwnej,
  • organizacja konferencji prezentującej wyniki projektu p.n.: "Perspektywy polsko-niemieckiego monitoringu ptaków w rejonie ujścia Odry".

Projekt będzie realizowany od maja 2021 roku do września 2022 roku.    Już dzisiaj serdecznie zapraszamy do udziału w projektach. O szczegółach będziemy Państwa informować na bieżąco.


Info i grafika: UG Dobra - https://dobraszczecinska.pl

 

Reklama r6s