Reklama

 

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków

Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków - nie zapomnij o deklaracji!

Od 1 lipca 2021r. trwa proces składania deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB), który ma na celu zebranie wszystkich danych dotyczących źródeł ciepła i spalania paliw w budynkach mieszkalnych i niemieszkalnych.

Każdy budynek, który posiada źródło ciepła lub spalania paliw do 1 MW należy zgłosić wypełniając odpowiednią deklarację. Złożenie deklaracji jest obowiązkowe. 

W artykule - szczegóły, zaktualizowane formularze deklaracji do pobrania oraz wzory ich wypełnienia a także odpowiedzi na najczęstsze pytania.


 

Właściciel, który posiada dom lub lokal mieszkalny, w którym źródło ciepła i spalania paliw zainstalowane jest  przed 1 lipca 2021 r. na złożenie deklaracji ma 12 miesięcy tj. do dnia 30 czerwca 2022r. Jeżeli źródło ciepła lub spalania paliw zostało zainstalowane po 1 lipca 2021r. deklarację należy złożyć w terminie 14 dni od dnia pierwszego uruchomienia źródła ciepła.

Deklarację można złożyć samodzielnie, bez wychodzenia z domu za pośrednictwem strony internetowej https://ceeb.gov.pl .

W przypadku braku dostępu do internetu  albo braku podpisu elektronicznego deklarację można złożyć osobiście lub listownie w Urzędzie Gminy Dobra w Wydziale ds. Ochrony Środowiska przy ul. Granicznej 31 w Dobrej, tel. kontaktowy 913112306.

Szczegółowe informacje dotyczące Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków są prezentowane na stronie internetowej Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego - Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków | Główny Urząd Nadzoru Budowlanego (gunb.gov.pl).

 

Do pobrania z portalu Mierzyn:

 

Wzory wypełnienia:

Jakie źródła ciepła należy zgłosić do CEEB?
W deklaracji wyszczególnione są źródła ciepła lub spalania paliw, które należy zgłosić, są to:
- miejska sieć ciepłownicza/ciepło systemowe/lokalna sieć ciepłownicza,
- kocioł na paliwo stałe z ręcznym podawaniem paliwa/zasypowy,
- kocioł na paliwo stałe z automatycznym podawaniem paliwa/z podajnikiem,
- kominek/koza/ogrzewacz powietrza na paliwo stałe,
- piec kaflowy na paliwo stałe,
- trzon kuchenny/piecokuchnia/kuchnia węglowa,
- kocioł gazowy/bojler gazowy/podgrzewacz gazowy przepływowy, kominek gazowy,
- kocioł olejowy,
- pompa ciepła,
- ogrzewanie elektryczne/bojler elektryczny,
- kolektory słoneczne do ciepłej wody użytkowej lub z funkcją wspomagania ogrzewania.
(paliwo stałe to: węgiel, drewno, pellet lub inny rodzaj biomasy).

Podwyższony dodatek osłonowy a zgłoszenie do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków

Z dodatku osłonowego od 500 zł do 1437, 50 zł można skorzystać, gdy zgłosi się piec na węgiel lub paliwo węglopochodne do CEEB. Podwyższony dodatek osłonowy można otrzymać w przypadku gdy głównym źródłem ogrzewania gospodarstwa domowego jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane węglem lub paliwami węglopochodnymi.


Na portalu Mierzyn pisaliśmy już o tej ewidencji w artykule: CEEB - nowy obowiązek dla właścicieli i zarządców budynków

Info: UG Dobra

 

Reklama