Reklama r2m

 

Ewidencja emisyjności

CEEB - nowy obowiązek dla właścicieli i zarządców budynków


Od 1 lipca 2021 r. właścicielom i zarządcom budynków przybędzie nowy obowiązek - złożenie deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

W artykule - kilka najważniejszych wyjaśnień i informator do pobrania.

 

Celem stworzenia centralnej bazy jest poprawa jakości powietrza - likwidacja głównej przyczyny zanieczyszczeń - emisji substancji powodujących smog.

Na złożenie deklaracji dla budynków istniejących będzie 12 miesięcy, a dla nowo powstałych - 14 dni. Deklarację będzie można złożyć w formie elektronicznej lub papierowej.

Obowiązek złożenia deklaracji spoczywa na właścicielu lub zarządcy budynku, w którym znajduje się źródło ciepła i spalania paliw.

Za brak złożenia deklaracji będzie grozić grzywna, która jest wymierzana na zasadach ogólnych kodeksu wykroczeń.

Informator do pobrania (PDF):


Info: UG Dobra - https://dobraszczecinska.pl

 

Reklama r6s