Reklama r2m

 

Budżet Obywatelski 2023 w Gminie Dobra - głosujemy!

Budżet Obywatelski 2023 w Gminie Dobra - głosujemy!


Rozpoczęło się głosowanie na projekty Budżetu Obywatelskiego 2023 w Gminie Dobra. Do głosowania zatwierdzono 12 projektów inwestycyjnych i 16 projektów nieinwestycyjnych.

Głosy można oddawać do godz. 15:00 w poniedziałek, 2023-02-13. Głosować mogą wszyscy mieszkańcy gminy (także niepełnoletni), na projekty z terenu całej Gminy.

Podczas głosowania możemy wybrać jeden projekt nieinwestycyjny oraz dwa inwestycyjne. Uwaga! nie można oddać głosu na dwa projekty inwestycyjne z jednego sołectwa.

Projekty poddane pod głosowanie:


Inwestycyjne:

1. Budowa ogrodzenia cmentarza w Wołczkowie [Wołczkowo]
https://dobraszczecinska.budzet-obywatelski.org/projekt/16747 

2. Budowa drogi Przyjaznej w Dobrej [Dobra]
https://dobraszczecinska.budzet-obywatelski.org/projekt/16751 

3. BEZRZECZE ESTETYCZNE I WYGODNE: MAŁA ARCHITEKTURA DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH I NIE TYLKO [Bezrzecze]
https://dobraszczecinska.budzet-obywatelski.org/projekt/16735 

4. Wzbogacenie Infrastruktury w Skarbimierzycach [Skarbimierzyce]
https://dobraszczecinska.budzet-obywatelski.org/projekt/16732 

5. Quad do zadań specjalnych dla OSP Dobra [Dobra]
https://dobraszczecinska.budzet-obywatelski.org/projekt/16722 

6. Modernizacja boiska sportowego na terenie PSP w Rzędzinach [Rzędziny]
https://dobraszczecinska.budzet-obywatelski.org/projekt/16736 

7. Modernizacja placu zabaw przy Publicznej Szkole Podstawowej w Mierzynie [Mierzyn]
https://dobraszczecinska.budzet-obywatelski.org/projekt/16741 

8. Oświetlenie boiska piłkarskiego, budowa boiska do koszykówki 3x3 i "Siłownia pod chmurką" na terenie rekreacyjno-sportowym "Mierzynianka" w Mierzynie. [Mierzyn]
https://dobraszczecinska.budzet-obywatelski.org/projekt/16740 

9. Wniosek o modernizację boiska do koszykówki [Bezrzecze]
https://dobraszczecinska.budzet-obywatelski.org/projekt/16745 

10. Przebudowa drogi dojazdowej do jeziora Stolsko - aleja spacerowo-dojazdowa [Stolec]
https://dobraszczecinska.budzet-obywatelski.org/projekt/16752 

11. Dołuje i Kościno są EKO [Dołuje]
https://dobraszczecinska.budzet-obywatelski.org/projekt/16753

12. Rewitalizacja terenu boiska gminnego mająca na celu poprawę bezpieczeństwa osób korzystających z boiska do piłki nożnej w m. Stolec. [Stolec]
https://dobraszczecinska.budzet-obywatelski.org/projekt/16754
Nieinwestycyjne:

13. Festyn Rodzinny "PÓŁMETEK" [Grzepnica]
https://dobraszczecinska.budzet-obywatelski.org/projekt/16716

14. Nasze tradycje [Wołczkowo]
https://dobraszczecinska.budzet-obywatelski.org/projekt/16755

15. Dzień Dziecka oraz Mikołajki [Wąwelnica]
https://dobraszczecinska.budzet-obywatelski.org/projekt/16756

16. Organizacja pikniku rodzinnego oraz zabawy mikołajkowej w Rzędzinach [Rzędziny]
https://dobraszczecinska.budzet-obywatelski.org/projekt/16757

17. Festyn rodzinny w Skarbimierzycach [Skarbimierzyce]
https://dobraszczecinska.budzet-obywatelski.org/projekt/16733

18. Dzień Dziecka w Buku, Mikołajki w Buku [Buk]
https://dobraszczecinska.budzet-obywatelski.org/projekt/16734

19. DOBRE LATO FILMOWE [Bezrzecze]
https://dobraszczecinska.budzet-obywatelski.org/projekt/16727

20. ORGANIZACJA DNIA DIECKA ORAZ MIKOŁAJEK DLA MIESZKAŃCÓW ŁĘGÓW. [Łęgi]
https://dobraszczecinska.budzet-obywatelski.org/projekt/16738

21. Dobre Lato Filmowe [Dobra]
https://dobraszczecinska.budzet-obywatelski.org/projekt/16728

22. "Mierzyński Wór Przygód "- Dzień Dziecka [Mierzyn]
https://dobraszczecinska.budzet-obywatelski.org/projekt/16742

23. Festiwal biegowy „ Z Kusocińskim w zawody przez szkolne przeszkody”. [Dobra]
https://dobraszczecinska.budzet-obywatelski.org/projekt/16743

24. Festyn rodzinny - "POWITANIE JESIENI" [Dobra]
https://dobraszczecinska.budzet-obywatelski.org/projekt/16737

25. Uniwersytet Trzeciego Wieku w Mierzynie [Mierzyn]
https://dobraszczecinska.budzet-obywatelski.org/projekt/16724

26. Integracja nas wzbogaca - Dołuje - Kościno [Dołuje]
https://dobraszczecinska.budzet-obywatelski.org/projekt/16760

27. Majowi ogrodnicy, Dzień Ziemniaka i Mikołajki w Stolcu [Stolec]
https://dobraszczecinska.budzet-obywatelski.org/projekt/16761

28. Aktywne Bezrzecze edycja 2023 [Bezrzecze]
https://dobraszczecinska.budzet-obywatelski.org/projekt/16762

 

Głos na wybrany projekt można oddać na dwa sposoby:

  • poprzez wypełnienie aktywnego formularza na stronie internetowej Budżetu Obywatelskiego adres: www.dobraszczecinska.budzet-obywatelski.org i potwierdzenie głosu za pomocą kodu sms otrzymanego na telefon komórkowy. Z jednego numeru komórkowego możliwe jest potwierdzenie maksymalnie 3 głosów

lub

  • poprzez odbiór kart do głosowania i bezpośredni akt głosowania w budynku Urzędu Gminy Dobra przy ulicy Szczecińskiej 16a, po okazaniu dokumentu tożsamości.

W głosowaniu elektronicznym mogą wziąć udział mieszkańcy Gminy Dobra, którzy na dzień rozpoczęcia głosowania (2023-01-30) są zameldowani w Gminie Dobra.
Osoby niezameldowane w Gminie Dobra, ale zamieszkujące w naszej gminie mogą głosować wyłącznie drogą papierową.

 

Szczegółowe informacje o sposobie głosowania - na stronie: https://dobraszczecinska.budzet-obywatelski.org/wszystko-o-budzecie/glosowanie

Głosować elektronicznie można pod adresem: https://dobraszczecinska.budzet-obywatelski.org/glosowanie


Tekst: Grzegorz Krakowiak na podstawie https://dobraszczecinska.budzet-obywatelski.org
Grafika: UG Dobra

 

Reklama r6s