Reklama r2m

 

Informacja - wirus

Apel Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrej


Ośrodek  Pomocy  Społecznej  w Dobrej apeluje o zakładanie kont bankowych celem bieżącej i systematycznej wypłaty  świadczeń; Rodzina 500 +, zasiłki rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki z pomocy społecznej.

Apel do mieszkańców Gminy Dobra przekazała Kierownik OPS - całość w artykule:

 

Ośrodek  Pomocy  Społecznej  w Dobrej apeluje o zakładanie kont bankowych celem bieżącej i systematycznej wypłaty  świadczeń; Rodzina 500 +, zasiłki rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki z pomocy społecznej.

Pozwoli to na usprawnienie przekazywania świadczeń w obecnej sytuacji.

Informację o założonym koncie bankowym należy przekazać do Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrej ul. Graniczna 24 a.

Kontakt pod  numerami telefonów: (91)  311 33 93 – pracownicy socjalni,  (91) 311 38 10 – Zespół Świadczeń Rodzinnych.

Kierownik  Ośrodka  Pomocy  Społecznej
Krystyna   Ryszkiewicz


Info: UG Dobra - https://dobraszczecinska.pl 

 

Reklama r6s