Reklama r2m

 

Apel o noszenie maseczek - Komendant SG w Dobrej przypomina

Apel o noszenie maseczek - Komendant SG w Dobrej przypomina


Kolejny raz Komendant Straży Gminnej w Dobrej przypomina o obowiązku noszenia maseczek - w szczególności w placówkach handlowych i środkach transportu zbiorowego czy kościołach.

Dbajmy wspólnie o nasze wspólne dobro - jakim jest zdrowie i powrót do normalnego funkcjonowania.

 

Szanowni mieszkańcy, w całej Polsce dramatycznie rośnie liczba osób zakażonych koronawirusem, nie omija to także województwa zachodniopomorskiego, a także naszej Gminy. Dane są alarmujące.
Jednym z podstawowych sposobów na ograniczenia transmisji wirusa i tym samym zmniejszenie liczby zakażeń (oprócz szczepień) jest przestrzegania podstawowych wymogów w przestrzeni publicznej. Obowiązujące przepisy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 6 maja 2021 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii nakładają obowiązek utrzymywania dystansu 1,5 metra w trakcie przemieszczania się, w naszych  gminnych realiach to głównie okolice przystanków autobusowych.
Drugim obowiązkiem jest nakaz zakrywania ust i nosa przy pomocy maseczki.  Nie może to być chusta, szalik, apaszka itp. Nakaz ten obowiązuje między innymi w placówkach handlowych, w środkach transportu zbiorowego, w kościołach.

 

Straż Gminna w Dobrej od momentu wzrostu liczby zakażeń codziennie dokonuje czynności kontrolnych, głównie  w zakresie przestrzegania nakazu zakrywania ust i nosa przy pomocy maseczki w placówkach handlowych. Kontrole takie będą dotyczyły także środków komunikacji zbiorowej.  Ponadto 19 listopada 2021r.  Wojewoda wydał polecenie, aby straże gminne/miejskie skutecznie egzekwowały przestrzeganie wyżej wymienionych przepisów przeciwepidemicznych.

 

Tym samym pragnę zaapelować o poważne podejście do przestrzegania obowiązku noszenia maseczek w środkach transportu zbiorowego i placówkach handlowych. Straże gminne posiadają stosowne uprawnienia do egzekwowania tego obowiązku. Tylko w miesiącu listopadzie pouczono 18 osób, w stosunku do 16 nałożono mandaty karne, wobec 8 osób zostanie skierowany wniosek o ukaranie do sądu.

 

Celem działania Straży Gminnej nie jest karanie mieszkańców, a skuteczne wyegzekwowanie nakazu noszenia maseczki. Jednocześnie pragnę zaapelować, aby nie sugerować się nieprawdziwymi artykułami w prasie, wpisami w mediach społecznościowych sugerującymi, że nakazy noszenia maseczek są nielegalne, bo sądy uchylają nałożone mandaty. Z całą stanowczością wskazuję, że takie opinie nie polegają na prawdzie, od grudnia 2020 roku został uregulowany prawnie nakaz noszenia maseczek. Straż Gminna w trakcie III fali skierowała kilkanaście wniosków o ukaranie do sądu wobec osób, które kwestionowały legalność nakładanych kar. Wszystkie te osoby zostały ukarane grzywnami w postępowaniu sądowym oraz poniosły koszty postępowania sądowego. 

 

         Andrzej Budzyński

Komendant Straży Gminnej w Dobrej


Info: UG Dobra

 

Reklama r6s